Graterlia OS
Copyright (C) 2012-2017


Niniejsze oprogramowanie jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać
dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU,
wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2.

Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on  użyteczny -
jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ.
W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna Licencja Publiczna GNU.

---
Oficjalną stroną Graterlia OS jest: http://graterlia.xunil.pl
Oficjalne wsparcie dostępne jest na forum: http://forum.xunil.pl
---

Co to jest Graterlia OS
-----------------------
Graterlia OS (Operating System) --> to kompletnie inne podejście do zagadnienia
Linuxa na tunerach satelitarnych - jest to coś na kształt dystrybucji Linuxa a
nie kompletny IMAGE zawierający wszystko lub prawie wszystko co możliwe.
Graterlia OS to nic innego jak system Linux (w wersji minimalnej) + minimalna
ilość zainstalowanych paczek na systemie. Graterlia OS nie jest łatwa w
obsłudze (terminal Twoim przyjacielem).
Pamiętaj że Graterlia OS powstaje według konkretnych założeń, jakie przyjął autor
projektu. Jeżeli nie rozumiesz ich lub nie są one dla Ciebie do zaakceptowania -
proszę, nie instaluj Graterlia OS. Zaoszczędzi to kłopotów zarówno Tobie jak i
autorowi projektu. Założenia Graterlia OS są takie, jakie są. Graterlia OS nie
była, nie jest i nigdy nie będzie jak każdy inny soft. Jest inna i taka
pozostanie.
---

W Graterla OS wykorzystano ogólnodostępne kody źródłowe OpenEmbedded,
OpenVUPlus,OpenATV, STLinux, OpenPLi, Freebox, OpenDuckBox, Open Source oraz
inne. W przypadku tunerów VU+ dodatkowo wykorzystano zamknięte i publicznie
dostępne sterowniki producenta. Poszczególne pakiety mogą posiadać odrębną
licencję. Należy zawsze zwracać na to uwagę. Wszystkim, których praca została
wykorzystana, dziękujemy za jej wykonanie i publiczne udostępnienie. Bez Was
nie mogłaby powstać Graterlia OS.
---

Każda osoba modyfikująca/dodająca cokolwiek w Graterlia OS oraz udostępniająca
publicznie te modyfikacje/dodatki/cokolwiek zobowiązana jest do:
   - zachowania warunków licencji;
   - poinformowania nas o tym fakcie w formie e-maila wysłanego na
     adres gossource(at)xunil.pl;
   - udostępnienia całej modyfikacji oraz jej kodu źródłowego do dalszego
     wykorzystania na użytek Graterlia OS;
   - wysłania wszystkich danych (opis modyfikacji, pliki, itp) na adres
     e-mail gossource(at)xunil.pl w temacie wiadomości umieszczając [GOS];
   - zapewnienia, że dana modyfikacja/dodatek/cokolwiek jest w 100%
     kompatybilne z Graterlia OS na dzień publikacji kodu źródłowego;

Zabrania się wykorzystywania Graterlia OS do celów komercyjnych bez uzyskania
na to zgody. W szczególności zabrania się handlu urządzeniami zgodnymi z
Graterlia OS z preinstalowaną wersją Grateria OS.
Jeżeli kupiłeś tuner z preinstalowanym oprogramowaniem Grateria OS i nie ma
pewności czy sprzedwca nie złamał licencji - napisz do nas e-mail na adres:
graterlia(at)xunil.pl

Zabrania się tworzenia własnych wersji Graterlia OS bez poinformowania o tym,
iż nie jest to oficjalna wersja Graterlia OS. Informacja o tym musi być
zamieszczona w widocznym miejscu, tak aby każdy nie miał wątpliwości, iż nie
jest to oficjalna wersja Graterlia OS zamieszczona na stronie WWW Grateria OS.

Poszczególne komponenty Graterlia OS (w szczególności dodatki) mogą być
dystrybuowane w repozytorium na podstawie odrębnych licencji o ile:
   - działają one w Graterlia OS;
   - licencja komponentu nie zabrania tego.
W takim przypadku informacja o tym będzie zawarta w danym komponencie.
Zastrzeżenie to jednak nie dotyczy komponentów napisanych wyłącznie dla
Graterlia OS.

Każdy pakiet dostępny w repozytorium musi zawierać informacje kto jest autorem
danego pakietu lub plików wchodzących w jego skład.
Jeżeli pliki wchodzące w skald pakietu są zmodyfikowane przez osoby trzecie
każda taka zmiana musi być odnotowana w pliku dołączonym do pakietu oraz musi
być wyraźnie zaznaczone jakie jest źródło będące podstawą modyfikacji oraz
kto jest autorem wersji źródłowej.
---

Oficjalne wsparcie Graterlia OS dostępne pod adresem http://forum.xunil.pl
dotyczy wyłącznie Graterlia OS oraz pakietów z repozytorium Graterlia OS.
Twórcy Graterlia OS nie udzielają jakiegokolwiek wsparcia w przypadku:
   - instalacji pakietów/plików spoza repozytorium Graterlia OS;
   - ingerencji w pliki, które są częścią pakietów dostępnych
     w repozytorium Graterlia OS (nie dotyczy to plików konfiguracyjnych);
---

Twórcy Graterlia OS nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki
wykorzystywania tego oprogramowania.
Twórcy Graterlia OS nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie
tego oprogramowania niezgodnie z prawem danego kraju, w którym jest użytkowane.
Twórcy Graterlia OS nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za oglądanie telewizji
płatnej bez uiszczenia stosownych opłat.
---

Pełna wersja Powszechnej Licencji GNU v2 znajduje się tutaj: https://www.gnu.org/licenses/gpl.html
Tutaj znajduje się nieoficjalne tłumaczenie na język polski: http://gnu.org.pl/text/licencja-gnu.html

Opublikowane 08/14/2016, 18:01:29.
Ostatnia aktualizacja 04/28/2017, 21:28:16.